Sale

คาร์ซีท Maxi Cosi สำหรับ0-4ปี ใช้ได้ระยะยาวหรือใช้ได้ทั้ง2คน : 2wayFamily Set

SKU:
MC-2 WAY FAMILY
฿53,800.00 ฿37,660.00
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

2WAYFAMILY SET (Pebble Plus / 2waypearl / 2wayfix)

คาร์ซีท Maxi Cosi ยอดนิยมอันดับ1จากยุโรป

-สำหรับ0-4ปี ใช้ได้ระยะยาวหรือใช้ได้ทั้ง2คน 

-รุ่นที่ผ่านมาตราฐานความปลอดภัยสูงสุดในโลกปัจจุบัน I-SIZE

-MADE IN EUROPE

 

1. Car Seat Maxi Cosi-Pebble plus

    From newborn up to 1years

    • 0-13 kg

   -สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 1ปี น้ำหนัก13กิโลกรัม

   -นำคาร์ซีทแบบกระเช้าไปติดตั้งกับรถเข็นเด็กได้

   - สามารถใช้งานได้ทุกที่ / เครื่องบิน / รถยนตร์ / รถไฟ / แท็กซี่

2. Car Seat Maxi Cosi-2waypearl

   • From 6momth up to 4years

   • 0-18 kg

   -สำหรับเด็ก6เดือนถึง4ขวบ

   -ปรับระดับเอนนอนและปรับระดับส่วนคอได้

3. Maxi Cosi ISOFIX Base-2wayfix

   - ระบบเสียงและสัญญาณไฟเมื่อติดตั้งถูกต้อง

   - ติดตั้งเพื่อความสะดวกและการใช้งานที่ง่ายขึ้น

webimage-18ca36ff-9fa3-4251-898e00ef1fb3741e.png 

new-sales-2way-famil-180801-0021.jpg

2 Years Warranty